EB-Fassung E27 Elektrogros naturfarbig

EB-Fassung E27 Elektrogros naturfarbig

E-No:
930340009
WG.FG:
47.32
Im Eldas-Katalog im Kapitel 14 auf Seite 113
EB-Fassung E27 Elektrogros naturfarbig